Jag stöder Charly

Jag kan dela ut valmaterial
Jag kan ordna plats för evenemang
Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet
Just nu:

Laddar Twitter...

Om Charly

Nedan finns en mera officiell CV, men före det vill jag berätta litet om min bakgrund, var jag vuxit upp och vad som är kärt för mig.

Jag är en finländare som har levt utomlands tillräckligt för att veta hur unikt just vårt samhälle är. Samtidigt vet jag också att alla inte mår bra i Finland, att det ännu finns mycket att göra så att alla kan leva ett värdigt liv. Det driver mig - att jobba för en bättre och mer rättvis framtid!


Det första hemmet jag har konkreta minnen från var i Hagnäs, men den tidiga barndomen präglas nog av äventyr runtom Helsingfors, från Pihlis till Skatudden och Sörkkä. Skolan började glatt i Kronohagens svenskspråkiga lågstadium och jag hade turen att ha ypperliga lärare under de fem år jag gick där. Nästa två år gällde internationella skolan i Istanbul (IICS) - tala om en kulturchock. All undervisning gick på engelska och klassen var mer brokig än hela 80-talets Helsingfors. Följande tre år gick jag i skolan ISB, internationella skolan i Bryssel. För en tonåring gällde här både månatliga resor till andra europeiska städer för att spela korgboll eller baseball, men också billiga konsertbiljetter. Jag minns min roll som Mr. Frank från ”Anne Franks Dagbok,” som uppfördes av skolans teatergrupp och alla de många tankar om förintelsen, minoriteter och att detta skedde i Europa för inte så länge sedan. De sista två åren av gymnasiet bodde jag i den amerikanska internatskolan i Cobham, ca 40km från London. Att konstant leva och studera med människor från Iran, Japan, Frankrike, USA, Libanon, Holland mm. var en inspirerande och berikande upplevelse.

De följande fyra åren studerade jag i USA, på Wesleyan University, med ett åtta månaders utbyte i Washington D.C. Det jag efteråt uppskattar allra mest av studierna under min Wesleyan tid, är att man konstant var tvungen att läsa hundratals sidor och skriva några dussin sidor av essäer per vecka. Detta gjorde en van vid att faktiskt tänka, skriva och argumentera om olika ämnesområden. Tre veckor efter examen gick jag in genom portarna till Dragsviks kasern i Ekenäs. Att gå in i armén var ett lätt beslut för mig. Man hoppas självfallet att man aldrig senare i en verklig situation behöver använda det man övar för, men så många generationer har kämpat för att göra Finland det unika landet det är, så att utföra sin värnplikt är det minsta man kan göra. För de insatta blev det för mig: 3KJK-RUK-1KJK-AUK hjälputbildare.

En svårare period följde: såsom många andra var jag arbetslös i ungefär ett halvt år efter armén. Med stöd från min fantastiska familj slutade allt bra och jag började ett nytt jobb i Amsterdam. Teknologiforskningsfirman Forrester Research gav möjligheter till snabb utveckling och under två år hade jag en utsiktsplats för att se hur finska och danska företag började inse hur Internet och mobilteknologin kunde förändra deras företagsstrategier. Jag bar ett kontrakt ansvar på ca 10 miljoner FIM/år vilket också blev en bra erfarenhet för en 25-åring.

År 2001 flyttade jag tillbaka till USA och undervisade på Tufts University som en visiterande lektor och jobbade nästan tre år på Dana-Farber cancersjukhuset och forskningsanstalten. Här erbjuds den bästa vården man bara kan köpa för pengar, men om man inte har försäkring hjälper det inte – toppkvalitet i världsklass, men ett system som gynnar endast de som har möjlighet till den. Detta är den mest tragiska paradoxen i det amerikanska hälsovårdssystemet.

Sedan år 2005 har jag jobbat på Utrikespolitiska institutet i Helsingfors, med målet att hjälpa landets beslutsfattare att fatta beslut som baserar sig på bred och grundligt framarbetad information, samt delta i den offentliga utrikespolitiska debatten. Jag strävar nu till att under sommaren 2009 få börja delta i politiskt beslutsfattande i EU- parlamentet och i arbetet för att vi alla i framtiden kan leva ett rättvist, bra liv i Finland och Europa.CV


Namn: Charly Johan Salonius-Pasternak
Född: 18.4.1974 i Helsingfors

Utbildning: Gymnasiet (high school) i International School of Brussels (1990-91) och American Community School i Cobham (Surrey, U.K.) (1991-1993). Bachelor of Arts (kand.) från Wesleyan University (Connecticut, USA) med statsvetenskap som huvudämne (1997). Reservofficerskolan (1998). Politices magister från Helsingfors Universitet (2008).

Bor: Helsingfors

Arbete: Forskare på Utrikespolitiska institutet. Följer politik dagligen, speciellt utrikes- och säkerhetspolitik i Finland, Norden, EU, Nato och Förenta Staterna.
Presenterar skriftlig och verbal analys om ansvarsområden till politiska beslutsfattare, ministerier och det bredare samhället. 

Tidigare arbeten: Föreläsare på Tufts University (Somerville, Massachussets, USA) om fredsbevarande och krishantering, 2002 och 2003. Administrativ biträde på Dana-Farber Cancer Institute i Boston, USA, med ansvar för diverse teknologi och akkrediteringsprojekt, 2001-2004. Kundansvarig (Finland och Danmark) i teknologforsknings företaget Forrester Research i Amsterdam (ansvar på ca. 10 miljoner fim/år), 1999-2001. Under studietiden, forskare vid Foundation for Enterprise Development (Washington D.C.) och Triton Systems Corporation (Washington D.C.), restaurangchef för Chique-Chaque restaurang och freelance skribent för Finnair Junior in-flight tidningen.

Militärtjänst: Nylands Brigad (3KJK och 1KJK) 1997-98, RUK (K211) 1998, fänrik i reserven.
Share Share Share